Management

P. Kejriwal
Founder

P. Kejriwal

Er. Pankaj Jalan
Chairman

Er. Pankaj Jalan

Er. Prakash Kumar
Executive Director

Er. Prakash Kumar

Prof. Dr. Sunity Shrestha
Chief Academic Advisor

Prof. Dr. Sunity Shrestha

Administration

Sanjina Acharya
Finance Officer

Sanjina Acharya

Jasbir S. Makkar
Lecturer

Jasbir S. Makkar

Pratikchya Poudel
Officer- HR

Pratikchya Poudel

Department of Computing

R N Thakur
Program Leader - M.Sc. (ITM)

R N Thakur

Dolma Kumari Sherpa
Program Leader - B.Sc. (IT)

Dolma Kumari Sherpa

Lecturer

Rohit Pandey

Lecturer

Ganesh Gautam

Department of Busniness

Uday Kant Jha
Chief Program Leader

Uday Kant Jha

Anju Ghosh
Program Leader (MBA)

Anju Ghosh

Surendra Acharya
Lecturer

Surendra Acharya

Lecturer

Indra K. Kattel

Program Leader (BBM)

Subas Neupane

Lecturer

Dr. R.K Singh

Lecturer

Sagar Kasaju

Lecturer

Suresh Pokhrel